تبدیل مهارت به واحدهای درسی تخصصی و گواهینامه بین المللی و همسطح

‌ تبدیل مهارت به واحدهای تخصصی درسی و اعطای گواهینامه بین المللی و همسطح

در ازای گذراندن دوره های آموزشی و ثبت طرح درس و جزوات آموزشی، سوابق ورزشی و فرهنگی،سوابق شغلی آزاد و… گواهینامه بین المللی معادل مورد نظرتون را دریافت کنید…

دیپلم
کاردانی00 ، کارشناسی00 ، کارشناسی ارشد 00، دکتری 00

-تبدیل سوابق شغلی،تحصیلی،ورزشی
-واحدهای درسی گذرانده شده (در تمامی دوره ها)
-دوره های آموزشی آزاد

-کتاب، مقاله، پژوهشی ثبت شده
-دوره های ضمن خدمت
-سابقه ورزشی و دورهای پداگوژی عمومی

قابل ترجمه با تاییدیه قوه قضاییه

درخواست آنلاین مدرک